Autisme

In Nederland hebben ongeveer 190.000 mensen een vorm van autisme. De laatste jaren lijkt het of het aantal kinderen met autisme toeneemt. Dit kan komen doordat autisme bekender is geworden en steeds meer mensen er vanaf weten. De steeds veranderende maatschappij speelt hierin ook een rol. De laatste jaren zijn communicatieve en sociale vaardigheden, zelfstandigheid en flexibiliteit erg belangrijk geworden als het gaat om het deel kunnen nemen aan en kunnen functioneren in de maatschappij.

Autisme beïnvloedt het leven levenslang, levens-breed en levensdiep. In elke nieuwe levensfase zullen andere begeleidingsbehoeften ontstaan. Begeleiding en zorg blijft hierdoor levenslang in meerdere of mindere mate nodig. De stichting biedt de locatie Baernehof aan, waar deze begeleiding op maat gegeven kan worden, in de vorm van dagelijkse zorg en begeleiding.

Neem contact op

Beleidsplan

Ons beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Woonvoorziening Thuis het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Klik hier om het beleidsplan te lezen.

Bestuur

Wim van der Kooij | voorzitter
Els Barendregt | penningmeester
Theo van Gelder | secretaris
Maartje-Anne van Dieren, Henk van der Wal en Henk de Kat

Donatie

Met gebruikmaking van deze QR-code kunt u uw gift overmaken aan Stichting Woonvoorziening Thuis. Deze komt volledig ten gunste van de bewoners

Financiële verantwoording

Middels financiële jaaroverzichten leggen wij publiekelijk en naar instanties verantwoording af. De Stichting is pas in 2023 gestart. Het eerste financiële jaaroverzicht wordt rond 1 april 2024 geplaatst

2024 | download